Meidän koulumme

koulu_2010_18.jpg

Kivistön koulu on  n. 300 oppilaan alakoulu, jonka opetusryhmät ovat yleisopetuksen ryhmiä.  Koulu sijaitsee omakotialueen reunassa Hämeenlinnan moottoritien tuntumassa noin 3 km Kehä III:sta pohjoiseen. Koulu on aloittanut tällä paikalla 1961. Viime vuosina on oppilasmäärä hiljalleen kasvanut, joten v. 2002  koulu sai ns. siirrettävän lisärakennuksen nimeltään Pikkukakkonen

Arvot

Perustiedot ja taidot luovat alun sivistykselle. Sosiaalisuus on taitoa elää sopuisasti erilaisten ihmisten kanssa. Luovuus ideoida omatoimisesti uutta ja tuttua yhdistäen. Turvallisuus luo tervettä itsetuntoa. Turvallisuutta on viihtyisä ja terveellinen opiskeluympäristö, jossa opitaan kantamaan vastuu omista teoista.

Toiminta-ajatus

Kivistön koulu on luonnonläheisen  ja viihtyisän kyläyhteisönsä toimintakeskus, joka antaa oppilailleen perussivistyksen ja elämänhallintataitoja.

Koulun opetuksessa painottuu ympäristökasvatus, oppilaita ohjataan tarkkailemaan ympäristöä sekä toimimaan itse sen osana. Hyvät tavat, suvaitsevaisuus ja kestävä kehitys kuuluvat koulun toiminta-ajatukseen. Koulun työyhteisössä jokainen jäsen on tärkeä ja arvokas. Oppilaan tervettä itsetuntoa ja opiskelua tuetaan monipuolisin opiskelu- ja työtavoin sekä häntä opetetaan hyväksymään erilaisuutta.

Kivistön koulu on turvallinen toimintaympäristö, jossa kaikkien edellytetään noudattavan yhteisiä pelisääntöjä ja toimivan rehdisti ja vastuuntuntoisesti.

Kielet

Koulussa A-kieli on englanti, joka alkaa toisen luokan keväällä “kielisuihkuna”. Vapaaehtoisena kielenä opiskellaan tällä hetkellä ruotsia, ranskaa ja saksaa. 

Koulun opetussuunnitelman perustana on valtakunnalliset perusteet ja Martinlaakson alueen opetussuunnitelma

Yhteistyö

Monella luokalla toimii vanhempaintoimikunta ja koululla on aktiivinen vanhempainyhdistys Kivistön koulun vanhemmat ry., joka osallistuu koulun kehittämiseen ja järjestää oppilaille ja vanhemmille tapahtumia ja erilaisia tilaisuuksia.  

Muita koulun yhteistyötahoja ovat mm. alueen päiväkodit, urheiluseurat ja seurakunta.